Meta cognitieve / Cognitieve Gedragstherapie

Meta cognitieve therapie MCT: Metacognitieve therapie (MCT) is een vorm van cognitieve therapie die zich richt op de opvattingen over beangstigende gedachten en disfunctionele gedragingen, in plaats van op de inhoud van de beangstigende gedachten. Dat wil zeggen MCT richt zich op de gedachten over gedachten en niet over de gedachten zelf! [Adrian Wells)] Lees meer

Cognitieve gedragstherapie (CGT) of Cognitive-behavioral therapy (CBT): is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Lees meer