Kosten/Vergoeding

Een sessie via internet (30 minuten) kost 95 Euro.

Een sessie in de praktijk (30 minuten) kost 125 Euro

Voor grote bedrijven en overheidsorganisaties is het tarief 190 Euro per 30 minuten online of vraag voor een offerte.

Voor het inplannen van een afspraak moet er vooraf worden betaald. Een afspraak zal samen met u worden gemaakt wanneer het geld aangekomen is.

Vergoeding

Omdat ik als Registercounsellor en Registertherapeut bij de AbvC (Algemene Beroepsvereniging voor counselling) en bij RBCZ ben geregistreerd, vergoeden verschillende zorgverzekeraars mijn diensten volledig of gedeeltelijk (CZ, VGZ, Univé, Ohra, S.Z.V.K (Krijgsmacht), ONVZ, Delta lloyd, IAK, IZA, IZZ, UMC, Zilverenkruis Achmea, De Friesland, ZEKUR en nog andere verzekeraars). Click hier om een vergoedingenoverzicht te zien.

U hoeft ook uw eigen risico niet te verbruiken voordat u de vergoeding krijgt. Wilt u weten of uw verzekeraar mijn diensten vergoedt? Check dit dan bij uw verzekeraar.

AGB-code Zorgverlener : 90049966,    AGB-code praktijk: 90069691

abvc-logoDe ABvC bewaakt de kwaliteit en de geheimhoudingsplicht van haar counselors.

rbcz-logo-transp    De RBCZ certificeert en registreert artsen en therapeuten in de complementaire zorg.

 

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en te downloaden: Algemene Voorwaarden

Wij vinden uw privacy belangrijk. Hoe wij hiermee omgaan, leest u hier: Privacy

Counseling overeenkomst ABvC

Klachtenregeling: SCAG en ABvC

Formulier informatieverstrekking

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling