Depressie

Wat is depressie?

Ieder mens heeft zo zijn ‘ups’ en ‘downs’ in het leven. Een depressie is echter veel meer dan ‘gewoon down’ zijn.

Een depressie grijpt op meerdere vlakken in. Lichamelijk voel je je rusteloos of zeer vermoeid. Je gedachten zijn somber en zwart, je piekert je suf en je voelt je gevangen in een eindeloos diepe put.

Depressieve mensen ervaren weinig tot geen plezier meer in hun leven. De dagen lijken grijs, monotoon en druilerig. Depressie onderdrukt de levensbehoefte. Het zwarte gat, zoals depressie kan aanvoelen, zuigt elke behoefte weg, tot de zin van leven aan toe.

Bij depressie speelt vooral gevoelens van verdriet, angst en boosheid een grote rol. Dit kan liggen in het verleden ( door trauma of tekort) of juist in het hier en nu (door langer bestaande moeilijke situaties)

Welke GEBEURTENIS, heeft geleid tot deze GEVOELENS, en wat zijn dan jouw GEDACHTEN daarover? en tot welke GEDRAG leid dat dan?

Vaak zijn het irreële gedachten die ervoor zorgen dat je je bijvoorbeeld somber voelt. Welke reële en helpende gedachten kan er dan tegenover gezet worden, wat dan vervolgens tot een prettiger gevoel leid…

Zingeving:

Een terugkerende vraag bij zingeving is of hetgeen je nu wel doet wel daadwerkelijk hetgeen is wat je wilt doen. Bijvoorbeeld: het werk dat je nu doet, maakt dat je gelukkig? Het levenspad dat je nu bewandelt, is dat wel diep van binnen jouw levenspad (en niet stiekem die van een ander – vader, moeder, werkgever, etc)?

Een andere benaming voor zingeving is levens- of existentiële vragen. Elders op deze site leg ik uit wat existentiële therapie is. De therapievorm die zich bij uitstek bezig houdt met zingevingsvragen. Op de zogeheten existentiële laag ontvouwt zich de eigenheid van ieder mens(‘diepere’ laag van ons mens-zijn).

Eenzaamheid:

Eenzaamheid heeft een direct verband met existentie. Ze is de onoverbrugbare kloof tussen mijzelf en de ander, of mijzelf en de wereld om ons heen.

Ze is zowel een gift als een vloek. De gift is dat er niemand is zoals ik en de vloek is dat niemand mij zal begrijpen zoals ik. Problemen kunnen ontstaan wanneer we bijvoorbeeld teveel individualiseren. We verliezen het contact met onze naasten en voelen ons nergens gehoord of begrepen. We staan er alleen voor. Wanneer dit gepaard gaat met een onzeker zelfbeeld, voelen we ons algauw een mislukkeling. We gaan onze diepste verlangens onderdrukken en melden ons aan met gevoelens van depressiviteit en angst.

Leegte:

Leegte is een tegenstrijdig begrip tegenwoordig. Allerlei Oosterse stromingen leiden ons naar de Innerlijke Leegte, terwijl mensen die zich leeg voelen vaak niet weten wat ze met hun leven aan willen. Zich leeg voelen heeft vaak een nauwe relatie met zingeving en Identiteit (Wie ben ik) probleem.

Veranderen of accepteren? : Misschien gaat het wel samen!. Als je dingen niet kunt veranderen, dan kun je ze alleen maar accepteren (Loslaten) zoals ze zijn.

Accepteren: je openstellen voor wat je in jezelf ervaart aan gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke sensaties, zonder ze te hoeven veranderen. Dit accepteren is een vaardigheid, die je in de therapie al doende leert. Het doel is niet om alles te kunnen accepteren wat je ervaart, maar om ervaringen te accepteren als je dat helpt om meer betekenisvolle activiteiten te ondernemen.

Behandeling:

De integratieve benadering die gebruikt wordt voor de behandeling van depressie is een combinatie van de volgende methodes of therapieën:

Cognitieve Gedragstherapie en Rationeel-Emotieve Therapie (CGT/RET): Lees meer:
LOGO therapie, existentiële analyse en zingeving: Lees meer:
ACT (Acceptatie en Commitment Therapie): Lees meer:
Four Steps Methode Dr. Jeffrey schwartz: Lees meer:
Elementen van Soefisme of  Soefi Therapie: Lees meer:
Metafoor Therapie: lees meer: