Four steps methode (Dr. Jeffrey schwartz):

Deze methode is een een specifieke vorm van Cognitieve therapie plus Self directed Gradual Exposure ERP . Deze methode gaat over hoe kun je je compulsieve gedachte overkomen of verminderen. Het onaangename gevoel (gedachte), dat kan leiden tot paniek, dwangmatig handelen of depressieve gedachten, klopt echter niet. Jeffrey M. Schwartz laat ons zien hoe we in vier stappen het brein weer naar onze hand kunnen zetten en zelf de regie weer over ons leven, onze gevoelens en onze gedachten kunnen nemen. De methode wordt uitgelegd in zijn boek: Je bent niet je brein In 4 stappen controle over je leven, je slechte gewoonten en je ongezonde gedachten Jeffrey Schwartz, Rebecca Gladding. Een samenvatting van die vier stappen:

Stap 1: Herbenoemen

Stel vast welke misleidende boodschappen u van uw brein krijgt en wat de bijbehorende onaangename gewaarwordingen zijn. Noem ze bij de naam.

Stap 2: Herkaderen

Verander de manier waarop u tegen de misleidende boodschappen van uw brein aankijkt. Zeg waarom deze gedachten, drangen en impulsen u lastig blijven vallen. Het zijn valse boodschappen van uw brein. Ze hebben niets te maken met wie IK werkelijk ben, ze komen van mijn BREIN.

Stap 3: Herfocussen

Richt uw aandacht op een activiteit of mentaal proces dat heilzaam en productief is, ook al zijn de valse en misleidende drangen, gedachten, impulsen en gevoelens nog steeds in u aanwezig en vallen ze u nog steeds lastig.

Stap 4: Herwaarderen

Doorzie de ware aard van de gedachten, drangen en impulsen. Het zijn gewaarwordingen die veroorzaakt zijn door misleidende boodschappen van uw brein, ze zijn iet op de werkelijkheid gebaseerd en hebben weinig tot geen waarde. Ze moeten uit uw gedachten gezet worden en geen aandacht krijgen. De website van Dr. Schwartz is: https://jeffreymschwartz.com/