Maslow piramide:

Volgens de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow (1908-1970) wordt iemands gedrag en persoonlijkheid bepaald door het streven naar de vervulling van bepaalde behoeftes. In onderstaande piramide kun je lezen welke behoeftes dat zijn.

Maslow-piramide

Volgorde van behoeftebevrediging:

Volgens de theorie van Maslow moeten mensen eerst de laagste behoefte grotendeels bevredigen, voordat ze kunnen doorgaan naar een hogere behoefte in de piramide. Als ultieme behoefte, dat wil zeggen als alle andere behoeften grotendeels bevredigd zijn, kent de mens de behoefte aan zelf-actualisatie. Dit houdt in het streven naar zelfontplooiing en het optimaal ontwikkelen van je talenten en vaardigheden. Omdat veel mensen echter gefrustreerd worden in hun lagere behoeftes, komen maar weinig mensen toe aan dit streven. Maar 1% van alle mensen bevindt zich in de top van de piramide. Ook oppert Maslow het Jonah-complex als verklaring. Dit houdt in dat veel mensen bang zijn dat als ze zichzelf ontwikkelen, ze in nieuwe situaties terechtkomen die ze niet aan kunnen.

Zelf geactualiseerde mensen:

Het kleine aantal mensen dat het wel lukt om zichzelf te actualiseren wordt gekenmerkt door zelfacceptatie, spontaniteit, onafhankelijkheid, een onbevooroordeeld en open houding, behulpzaamheid, sterke relaties met een klein aantal mensen, gevoel voor humor, creativiteit en het hebben van mystieke ervaringen.