Metafoor Therapie

 

Wat is Metafoor Therapie?

Nieuw onderzoek in de sociale en cognitieve wetenschappen toont steeds duidelijker aan dat onze mentale instelling, overtuigingen en handelwijze op een verrassende, verborgen en vaak onlogische manier door beeldspraak worden beïnvloed. De beelden die wij gebruiken in onze taal, beïnvloeden onze overtuigingen. In de sociale en cognitieve wetenschappen wordt steeds duidelijker dat beeldspraak onze zienswijze kleurt. Zo laat de persoon die aangeeft zijn boosheid ‘op te kroppen’, weten dat hij drager is van ongebruikte en explosieve energie. Diezelfde boosheid kun je ook benoemen als ‘een steuntje in de rug’. In dat geval is de boosheid de leverancier van positieve energie.

De kern van metaforen ligt in het gebruik van symboliek van de gebruikte beelden. De symboliek sluit aan bij het onderbewuste, dat voornamelijk symbolisch en in plaatjes denkt. Doordat in metaforen niet rechtstreeks gesproken wordt over de problematiek van de cliënt, zal de cliënt – het afweermechanisme van de cliënt – zich niet persoonlijk aangesproken (aangevallen) voelen. In metaforen kan er sprake zijn van tegenstellingen zoals goed en kwaad, liefde en haat, gehoorzaam en stout zijn, schoonheid en lelijkheid enz. Elke eigenschap die wij als mensen hebben kan in een metafoor gepersonifieerd worden door een symbolisch gebruikt beeld. Metaforen voor de cliënt worden op ‘maat’ gemaakt en zijn ingebed in de therapie, in het gesprek dat plaatsvindt. Het kan voorkomen dat na enige dagen de cliënt inzicht krijgt doordat de metafoor door heeft gewerkt in het dagelijkse leven.